Automatisering av packlinjer

Är du i behov av en hel maskinlinje? Vi hjälper dig att skräddarsy en linje som passar dina behov. End of line packaging vi kan vara din partner när du vill ta steget till att automatisera kring kartongresning, packning och förslutning. Det naturliga tillväga gång sättet är att vi gemensamt tar fram en lösning som passar just er. 

Med en automatiserad paketering och palletering kan du sänka kostnaderna för ny produktpaketering och förkortade produktlivscykler. En av våra systemlösningar kan vara en samarbetande robot från Universal Robots. UR robotarmar kan programmeras om och driftsättas efter behov i nya miljöer, samtidigt som de maximerar din flexibilitet, effektivitet och produktivitet.
•    Befria medarbetare från monotona arbetsuppgifter och tunga lyft
•    Sänker driftkostnaden
•    Ökar hastigheten och precisionen
•    Ökar tillförlitligheten och kvaliteten