Contract manufactoring

Under alla våra verksamma år har vi hunnit skaffa oss stor kunskap och många erfarenheter kring kontraktstillverkning. Vår styrka ligger i hantera små till mellanstora serier med många komponenter och korta ledtider där den tekniska nivån och toleranserna är tuffa. Vi utför allt från ax till limpa i egna verkstäder med maskinbearbetning till sluttestning.


 

Och genom att vi har hela kedjan från utveckling till service har vi mycket bra kompetens och kunskap om de produkter vi levererar. Vi kan därför med gott samvete säga att vi är en mycket bra partner i projekt för att förbättra produkter och sänka kostnaderna.
 

Contact Benny Backheim for an open dialog! Phone +46745425 or Mail bb@lundgrenmachinery.se