Förpackningsmaskiner I system

Automatisering av förpackningsmaskiner.

För automatisering av förpackningspacklinjer där kartongresning eller fyllning är en del av funktionen!

Är du i behov av en hel maskinlinje?

Lundgren Machinery AB hjälper dig att skräddarsy en linje som passar dina behov. End of line packaging vi kan vara din partner när du vill ta steget till att automatisera kring kartongresning, packning och kartongförslutning. Det naturliga tillvägagångssättet är att vi gemensamt tar fram en lösning på förpackningsmaskiner som passar just er. 

Produktiva förpackningsmaskiner

Med en automatiserad paketering och palletering kan du sänka kostnaderna för ny produktpaketering och förkortade produktlivscykler. En av våra systemlösningar kan vara en samarbetande robot från Universal Robots. UR robotarmar kan programmeras om och driftsättas efter behov i nya miljöer, samtidigt som de maximerar din flexibilitet, effektivitet och produktivitet.

Fördelar med våra förpackningsmaskiner

•    Befria medarbetare från monotona arbetsuppgifter och tunga lyft
•    Sänker driftkostnaden
•    Ökar hastigheten och precisionen
•    Ökar tillförlitligheten och kvaliteten

Mer information om våra maskiner som hjälper dig med förpackning

Förpackningsmaskiner spelar en viktig roll i dagens moderna industriella processer och har revolutionerat sättet som vi packar kartonger med produkter. Dessa maskiner har utformats för att effektivisera och automatisera olika steg i förpackningsprocessen, inklusive kartongresning, packning och kartongförslutning. Med deras hjälp kan företag spara tid och arbetskraft samtidigt som de säkerställer att produkterna förpackas på ett säkert och effektivt sätt.

Kontakta Lundgren Machinery AB när du har behov av förpackningsmaskiner i system!

Förpackningsmaskiner