Kontraktstillverkning

Lång erfarenhet av legotillverkning

Under alla våra verksamma år har vi hunnit skaffa oss lång erfarenhet och stor kunskap inom kontraktstillverkning. Vår styrka ligger i hantera små till mellanstora serier med många komponenter och korta ledtider där den tekniska nivån och toleranserna är tuffa. Vi utför allt från ax till limpa i egna verkstäder med allt från maskinbearbetning till sluttestning.

Hela kedjan för kontraktstillverkning

Genom att vi har hela kedjan från utveckling till service har vi mycket bra kompetens och kunskap om de produkter vi levererar. Vi kan därför med gott samvete säga att vi är en mycket bra partner i projekt för att förbättra produkter och sänka kostnaderna. Vi sköter all logistik, montage och testning av maskiner och moduler där du som uppdragsgivare äger underlaget. Vi hjälper er med kontraktstillverkning och är specialister på kartongresare och kartongförslutare!

Kartongresare för smartare produktion - Kontraktstillverkning 23
Kartongresare för smartare produktion - Kontraktstillverkning 16

Vad är kontraktstillverkning?

Att vi erbjuder kontraktstillverkning innebär att vi tillverkar och bearbetar produkter på uppdrag av våra kunder/andra företag. Produkterna kan innefatta prototyper, maskiner, formar och annan utrustning. Där vi arbetar med allt från större till mindre projekt från mindre prototypstillverkningar till stora serietillverkningar. 

Vi besitter lång erfarenhet och bred kunskap inom kontraktstillverkning och erbjuder hög kvalitet på våra produkter. Vi har möjlighet att skapa allt från enklare detaljer och delar till mer avancerade konstruktioner. 

Kontraktstillverkning kräver en avancerad teknik där rätt kompetens och erfarenhet är viktigt. Kontraktstillverkning kan också kallas för legotillverkning eller outsourcing.

Fördelar med att anlita oss

Genom att överlåta tillverkningen till ett kontraktstillverkningsföretag kan du spara in på kostnader som en tillverkningsanläggning annars hade kostat. Du kan även lita på att dina produkter kommer att hålla hög kvalitet, eftersom att vi har vår egna interna kvalitetskontroller. Vi ansvarar alltså för kontraktstillverkningen samtidigt som ni kan lägga tid och energi på erat expertisområde. Kontraktstillverkning är ett vanligt förekommande arrangemang inom många olika branscher och vi är vana med att arbeta med flera olika sorters projekt. Kontaktstillverkning är vanligtvis väldigt kostnadseffektivt jämfört med att själva anställa inhouse för uppdraget. 

Hur ser processen ut?

Vanligtvis börjar det med att vi får in en offertförfrågan där behovet från kunden framgår. Om underlaget är tillräckligt återkommer vi med en offert, annars återkommer vi med frågor för att få behovet förtydligat innan vi ger en offert. Därefter när önskemålet är tydligt och kunden godkänt offerten så startar vi vårt arbete med framtagning av produkten och ser till att den håller hög kvalitet. Tveka inte att kontakta oss med en förfrågan så återkommer vi så fort vi kan! 

Önskar ni en dialog kring kontraktstillverkning?

Benny Backheim
Marketing & Area Sales manager 

Tel: 040-46 25 45
Mobil: 0702-74 54 25
benny.backheim(at)lundgrenmachinery.se