Kartongresare IBS E31

“En smart kartongresare som anpassar sig automatiskt efter format och lådval.”

Vår unika Kartongresare E31 reser kartonger med olika bottenformat från upp till 4 magasin och försluter dessa med smältlim.
Maskinen ställer automatiskt om mellan formaten och producerar kartongstorlek efter behov. En buffertbana med
fördelare för de olika storlekarna ger konstant tillgång av respektive låda. Smart och helautomatisk.

Maskinen är en vidareutveckling av vår beprövade standardresare Kartongresare E21.

Kartongresare för smartare produktion - Kontraktstillverkning 10