Trågformare TF18P

“En ergonomisk trågresare som plockar ark direkt från pall.”

Maskinen reser, viker och försluter stansade wellpappark till tråg. Denna högteknologiska maskin är utrustad med ett pallmagasin med en pick and place portal och ett buffertmagasin. Arken plockas från pallen till buffertmagasinet varifrån de förs till verktyget. Detta innebär att pallbyte kan ske utan driftstopp. Dessutom skyddar ett genomsiktligt polykarbonat material hela maskinen och ger därmed insyn i maskinens arbetsförlopp på ett enkelt sätt.

Kontakta oss gärna om detta liknar ert behov!

kartongresare tragformare 2