Volymreducering

Ett patenterat system optimerar din slutliga förpackning.

Den helautomatiska maskinen bestämmer den minsta nödvändiga volymen av vikbara lådor beroende på varans höjd inuti, minskar förpackningshöjden därefter anpassar lådan. Denna procedur minskar luftmängden inuti den slutna lådan med 85% och möjliggör därför betydande kostnadsbesparingar för fyllnadsmaterial. Förmågan att bearbeta olika lådformat i olika sekvenser samtidigt gör vår maskin unik på marknaden och erbjuder en hög potential för e-handelsföretag.

Partner med: Opitz Packaging Systems GmbH, https://www.opitz-packaging-systems.de/en/faltkisten-volumen-reduzierer/

Tillsammans med Opitz och deras VARIO reduceringsmaskin levererar vi ett patenterat modulsystem.

Maskiner för smartare produktion - Kontraktstillverkning 1