Volymreducering av lådor Logistik och E-handel

Volymreducering av lådor Logistik och E-handel

Automatiska förpackningssystem för Logistik och E-handel

Vi är er partner för att bygga processen runt er kartonghantering. Vi erbjuder Individuella lösningar för kartonghantering av skickgods.

Inte bara ett miljömål, vi kan reducera era kostnader och förenkla er process.

Kartong resning – Volym reducering – Kartong förslutare

DINA FÖRDELAR

  • Volymoptimerad förpackning
  • Minskade kostnader för transport, fyllnadsmaterial och personal
  • Hantering av olika format i olika sekvenser
  • Högsta kvalitet och tillförlitlighet
  • Miljömedvetenhet
  • Låg återbetalningsperiod

Kontakta: Benny Backheim för mer information

Automatiska förpackningssystem för Logistik och E-handel

Att hitta rätt storlek för slutförpackningen är ett allvarligt problem för många företag, eftersom den produkt som ska skickas bör förpackas så säkert som möjligt medan du använder så lite utrymme som möjligt. Denna kompromiss kan leda till mycket höga kostnader: Inköp och lagring av många olika kartongstorlekar samt eventuellt fyllnadsmaterial som kräver och personal och arbetsinsats för administration, förpackning och avsändning av endast halvfyllda kartonger är dåligt för budgeten och för miljön.

VOLYM REDUCERING

Ett patenterat system optimerar din slutliga förpackning. Den helautomatiska maskinen bestämmer den minsta nödvändiga volymen av vikbara lådor beroende på varans höjd inuti, minskar förpackningshöjden därefter anpassar lådan. Denna procedur minskar luftmängden inuti den slutna lådan med 85% och möjliggör därför betydande kostnadsbesparingar för fyllnadsmaterial. Förmågan att bearbeta olika lådformat i olika sekvenser samtidigt gör vår maskin unik på marknaden och erbjuder en hög potential för e-handelsföretag.

Partner med: Opitz Packaging Systems GmbH, https://www.opitz-packaging-systems.de/en/faltkisten-volumen-reduzierer/

Tillsammans med Opitz och deras VARIO reduceringsmaskin levererar vi ett patenterat modulsystem.